MEDIJSKI NASTUP

KOMUNIKACIJA PRED KAMEROM (stalni program)

PREZENTACIJSKI NASTUP

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

GOVORNIČKO USAVRŠAVANJE ZA GLASOVNE PROFESIONALCE

UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJOM (stalni program)
PRIPREMA ZA PRIGODNE GOVORE (stalni program)
GOVORNA GLATKOĆA POSLOVNOG NASTUPA (stalni program)
OSNAŽIVANJE I NJEGA GLASA KAO POSLOVNOG ALATA (stalni program)
USPJEŠNO GOVORNO DJELOVANJE (stalni program)