Studio za mlade


Život je poput kazališne pozornice neizbježno ispunjen situacijama u kojima se traži da razgovijetno i precizno prezentiramo svoje ideje, mišljenja i znanja – što u nama neminovno  izaziva strah. Nesigurnost, pomanjkanje samopouzdanja, ukratko: trema – strahovi su povezani s osjećajem neuspjeha koji povratno otežavaju verbalno izražavanje kod mladih izraženo kroz lijenu govornu artikulaciju, loše impostirani glas i loše držanje tijela. Ovaj začarani krug uzroka i posljedica potječe od pomanjkanja sigurnosti koje se može izgraditi kroz stručni program StudijoChekhov-a prilagođen djeci i mladima u dobi od 7 do 18 godina.

Umjetnička edukacija mladih

Program StudioChekhov-a za mlade provodi se kroz igru, stavljajući naglasak na lektiru domaće i strane literature kroz kreativna čitanja, glumačke improvizacije i razvoj imaginacije. Ciljano se rješava problematika treme, nedostatka koncentracije, poteškoća u komunikaciji, slušanju, govoru, blagi oblici disleksije i slično.

Rad će se odvijati u grupama koje vode akademski glumci na hrvatskom jeziku.

Program “Studio za mlade”