Poslovni nastup


Mogli bismo reći da je život pozornica značajno ispisana situacijama javnog nastupa. Već od najranije socijalizacije pred nas se postupno stavljaju sve kompleksniji zahtjevi i odgovornosti u službenoj komunikaciji,  neminovno u nama izazivajući strah. Nesigurnost, pomanjkanje samopouzdanja, ukratko: trema – strahovi su povezani s osjećajem neuspjeha. Oni povratno  uzrokuju otežanu verbalnu komunikaciju poput lijene govorne artikulacije, loše impostiranog glasa i neznanja vođenja dijaloga. S druge se strane javlja loše držanje tijela kojim također nerverbalno izražavamo nedostatke koje bi radije prikrili. U ovom začaranom krugu uzroka i posljedica središnji je čimbenik pomanjkanje sigurnosti koje otežava učinkovito prenošenje informacija u poslovnom okruženju. Razlog tomu nije urođeni nedostatak, već nespremnost odnosno neuvježbanost vašeg izvođačkog instrumenta – mentalnog fokusa, glasa, artikulacije, držanja tijela, ali često i neprimjerenog odabira odjeće.

Cjeloviti nastup

StudioChekhov pruža savjetovanje za stjecanje kompletnih vještina javnog nastupa osnažujući vladanje glasom, govorom, držanjem tijela i gestikulacijom, te savjetuje o osobnom stylingu. Kao sveukupan učinak ovog programa, razvija se pozitivno i usmjereno emaniranje energije tijekom javnog nastupa te govornik djeluje prezentnije, otvorenije i srdačnije. A upravo je to stanje kada su ljudi u konačnici vjerodostojniji te uspješnije prenose poruke: artikulirani su, skladno postavljenih glasova, ugodne vanjštine, vješto koriste svoje tijelo i pripadajuću gestikulaciju.

Upoznajte se s alatom javnog nastupa za uspješnu komunikaciju 

Program poslovnog nastupa StudioChekhov-a podijeljen je na usvajanje prezentacijskih vještina i metoda javnog nastupa. Namijenjen je svim profesionalcima koji žele vjerodostojno i učinkovito komunicirati u poslovnom okruženju – menadžerima, političarima, TV voditeljima, novinarima, liječnicima, odvjetnicima, dizajnerima, arhitektima, debatnim klubovima i drugima.

Radionice “Poslovni nastup”