Ines Carović

Dr. sc. Ines Carović


Dr. sc. Ines Carović diplomirala je 2007. godine hrvatski jezik i književnost te fonetiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2014. godine na Poslijediplomskom znanstvenome studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na području filologije, grana: fonetika s temom doktorskoga rada Ultrazvučno istraživanje artikulacije i koartikulacije hrvatskoga vokalskog sustava te se detaljno bavila proučavanjem i analizom izgovora.

Radila je i kao vanjska suradnica u Croaticumu, na Agronomskome fakultetu na kolegiju Govorničke vještine, a surađuje na Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture, u Berlitzu te na Hrvatskoj televiziji. Sudjelovala je kao mentorica na govorničkim školama “Ivo Škarić”, kao govorna trenerica s voditeljima i novinarima na Čakovečkoj televiziji, s različitim glasovnim profesionalcima: nastavnicima, novinarima, turističkim vodičima, odvjetnicima i glumcima, a održala je i govorničke radionice za poduzetnike, menadžere i bankare. Predaje hrvatski kao ini jezik, a posebna joj je specijalnost korekcija izgovora. Surađivala je na kazališnim predstavama u Zagrebačkom kazalištu mladih i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

Sudjelovala je na velikom broju domaćih i međunarodnih konferencija s izlaganjima, održala je pozvana predavanja i radionice o govorničkoj izvrsnosti na Županijskim vijećima nastavnika, na Sveučilištu u Mostaru i na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Članica je Hrvatskog filološkog društva (HFD), Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) i Međunarodnog fonetskog društva (IPA – International Phonetic Association).